Trang Chủ > Tin Mới > Nội Dung

Bạch Hổ Thiên Địa | KiemTheHoaPhung.com

20-09-20 10:15:06

Bạch Hổ Thiên Địa (Âm)

Hình ảnh Ghi chú

Kiếm Thế

Lối vào Bạch Hổ Thiên Địa

Vị trí: Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Tầng 3)

Thời gian xuất hiện: 22h25 mỗi ngày

Chức năng: Thao tác di chuyển đến Bạch Hổ Thiên Địa

Kiếm Thế

Đế Chủ Quang Ngự

Vị trí: Bạch Hổ Thiên Địa

Thời gian xuất hiện: 22h25 mỗi ngày

Chức năng: Tiêu diệt nhận thưởng ngẫu nhiên nhận được Chung Phồn Hoa, Chung Vô Thần

Kiếm Thế

Ngưng Bảo

Vị trí: Bạch Hổ Thiên Địa

Thời gian xuất hiện: 22h25 mỗi ngày

Chức năng: Tiêu diệt nhận thưởng ngẫu nhiên nhận được Chung Vô Thần

Kiếm Thế

Quang Ngự Bảo

Vị trí: Bạch Hổ Thiên Địa xuất hiện khi tiêu diệt Đế Chủ Quang Ngự

Chức năng: Mở Quang Ngự Bảo để nhận thưởng

Phần thưởng nhận được ngẫu nhiên khi mở Quang Ngự Bảo
 • Tiền Xu
 • Trùng Sinh Đơn
 • Kinh Nghiệm Đơn (Đại)
 • Sao Đồng,Bạc,Vàng
 • Ngọc Vô Minh
 • Chung Phồn Hoa
 • Chung Vô Thần
 • Hồn Châu
 • Vũ Hoa Thạch
 • Mảnh Ghép Ngựa, Căn Cốt Đơn, Thần Thú Đơn
 • Mảnh Ghép Mặt Nạ, Dị Dung Thạch
 • Điểm Năng Động V1,V2

Hỗ Trợ
Người Chơi

Hành Trình
FaceBook