Kiếm Thế Hỏa Phụng

23h59 22/02: Update Mini | Thông tin quan trọng (Nên xem)

Nội dung và thời gian bảo trì cập nhật

Xin thông tin đến quý nhân sĩ nội dung cập nhật sau bảo trì từ 23h59 22/02 đến 00h05 23/02/2020:

  • Thêm nguồn ra Chocolate: chi tiết xem tại ĐÂY
  • Thêm nguồn ra vật phẩm Tiến Cấp Lệnh: chi tiết xem tại ĐÂY

Chú ý

  • Các nội dung sau cập nhật sẽ liên tục Upload tại bài viết này cho tới khi bảo trì cập nhật hãy theo dõi liên tục