Kiếm Thế Hỏa Phụng

23h50 15/02: Sát nhập máy chủ Hỏa | Hồng | Phiến | Uy Phụng

Quý nhân sĩ Kiếm Thế thân mến,

Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu, trao đổi tinh hoa võ học giữa các cao thủ khắp cõi giang hồ, Kiếm Thế Hỏa Phụng sẽ tiến hành sát nhập một số máy chủ vào lúc 23h50 ngày 15/02/2020. Thông tin chi tiết như sau:

  • Thời gian sát nhập dự kiến: Từ 23h00 15/02 – 02h00 ngày 16/02/2020.
  • Hệ thống máy chủ được sát nhập tại Kiếm Thế Hỏa Phụng sẽ được bảo trì trong lúc sát nhập.
Cặp Máy chủ được sát nhập Máy chủ đích đến
Hỏa Phụng Thanh Phụng
Hồng Phụng
Phiến Phụng
Uy Phụng

Lưu ý

  • Cổng đăng nhập của 4 máy chủ sát nhập sẽ dời qua máy chủ mới tên là Thanh Phụng.
  • Nhân sĩ vui lòng nhận hết toàn bộ các thư còn sót lại và dùng Đồng Thường trên người mua thanh thỏi Tiền Đồng May Mắn tại Trân Các – Khu Tinh Phẩm – Trang 3.
  • Khi quá trình sát nhập máy chủ kết thúc nhân sĩ download Update mới nhất tại kiemthehoaphung.com. Sau đó giải nén đè lên Kiếm Thế Hỏa Phụng đang chơi để đăng nhập máy chủ mới là Thanh Phụng để tiếp tục bôn tẩu.
  • Sau khi sát nhập toàn bộ nhân vật sẽ mất hết Đồng Thường trên người, Thư và Gia Tộc – Bang Hội.

Nay xin thông báo để quý nhân sĩ kịp thời nắm rõ. Nếu có bất kỳ khó khăn nào, quý nhân sĩ có thể gửi yêu cầu hỗ trợ về FanPage Kiếm Thế Hỏa Phụng FanPage Kiếm THế Hỏa Phụng.

Kiếm Thế