Kiếm Thế Hỏa Phụng

23h00 18/12 : Sát nhập một số máy chủ (Nên xem)

SÁT NHẬP MÁY CHỦ 18/12

Máy chủ sát nhập: ÁI PHỤNG – ÂN PHỤNG – BÁ PHỤNG – TRIỀU PHỤNG
Thời gian sát nhập: 23h00 – 23h30 18/12/2019
Chú ý quan trọng: Các nhân vật máy chủ ÂN PHỤNG – BÁ PHỤNG – TRIỀU PHỤNG vui lòng dùng đồng trên người mua hết thành Tiền Đồng May Mắn và nhận hết Thư trước khi sát nhập, nếu không làm như trên khi sát nhập sẽ mất hết Đồng và Thư
Mọi thắc mắc vui lòng nhắn tin đến chúng tôi qua FanPage Kiếm Thế Hỏa Phụng

Kiếm Thế