Trang Chủ > Tin Mới > Nội Dung

14H 29/08: Cập nhật mini cuối Tháng 08/2020

20-08-20 12:53:10

Nội dung cập nhật

 • Tối ưu Quân Doanh: 30 lần phụ tuyến tối ưu còn 6 lần, Hành Trình Bất Tận giảm lại còn 2 lần mỗi Phó Bản Phụ Tuyến
 • Hệ thống Tàng Bảo Đồ: Vạn Hoa Cốc
  Thiên Quỳnh Cung
  Đào Chu Công Mộ
  Đại Mạc Cổ Thành
  Bách Niên Thiên Lao
  Thay đổi các thức tham gia và có thể tổ đội nhận thưởng cùng nhau
 • Cập nhật phần thưởng Hoa Sơn Luận Kiếm: Ngọc Vô Minh
  Ma Khí Đỉnh
  Hồn Châu
  Linh Châu
  Trùng Sinh Đơn
  Tiền Xu
  Kinh Nghiệm Đơn (Đại)
 • Cập nhật phần thưởng TOP 10 Tranh Đoạt Lãnh Thổ: Ngọc Vô Minh
  Ma Khí Đỉnh
  Hồn Châu
  Linh Châu
  Trùng Sinh Đơn
  Tiền Xu
  Kinh Nghiệm Đơn (Đại)
 • Huy Chương: cho phép nâng cấp Huy Chương Thái Thất
 • Cập nhật phần thưởng Bách Bảo Rương: Ngọc Vô Minh
  Ma Khí Đỉnh
  Hồn Châu
  Linh Châu
  Trùng Sinh Đơn
  Tiền Xu
  Kinh Nghiệm Đơn (Đại)
 • Mở Mốc Năng Động: 5800, 6300, 6800, 7300, 7800, 8300, 8800, 9300, 10000, 11500, 13000, 15000
 • Hệ thống tối ưu không gian túi đồ: cập nhật thêm gửi các vật phẩm Tử Tinh Thạch, Mảnh Ghép Ấn, Mảnh Già Lam Kinh, Sò Thần, Tiến Cấp Lệnh vào Túi Tân Thủ

Chú ý

 • Mong nhân sĩ thông cảm sự bất tiện vì thông tin hướng dẫn chậm trễ
 • Tranh Đoạt Lãnh Thổ và Hoa Sơn Luận Kiếm phần thưởng sẽ áp dụng sau 23h59 29/08
 • Chú ý Tàng Bảo Đồ tổ đội nếu tổ đội không phải là người mở Bản Đồ thì trong hành trang phải có Tàng Bảo Đồ của Phó Bản đó thì mới được nhận thưởng

Hỗ Trợ
Người Chơi

Hành Trình
FaceBook